Consultoria

Implantació OHSAS 18001

Consultoria: implantació d’un sistema de gestió OHSAS 18001

En què consisteix la implantació d’un sistema de gestió OHSAS 18001?

El sistema de gestió de prevenció de riscos laborals constitueix un mecanisme o eina per aconseguir la millora contínua, per tal de que l’organització pugui aconseguir els objectius, a nivell estratègic i a nivell tècnic, que es proposi en matèria de prevenció de riscos laborals. SALUT i TREBALL disposa dels mitjans humans i tècnics, així com l’experiència necessària per a la realització de projectes d’implantació de sistemes de gestió OHSAS 18001.

 

Avantatges de la implantació d’un sistema de gestió OHSAS 18001

 • La millora contínua en matèria de prevenció de riscos laborals, es tradueix en una disminució dels riscos als quals puguin estar exposats els treballadors i, per tant, en una reducció dels accidents i malalties professionals amb la consegüent disminució de costos.
 • L’aplicació del cicle de millora contínua té un impacte positiu en tots els elements que formen part del sistema preventiu, suposa una millora del clima laboral, el que condueix a un increment de la productivitat, que al seu torn afavoreix la competitivitat de l’empresa.
 • Estableix una política clara de seguretat i salut.
 • Ajuda a identificar i complir la legislació en seguretat i salut.
 • Implica tant a la direcció com al personal assignant les funcions i responsabilitats de cadascú.
 • Facilita l’assignació de recursos.
 • Identifica, elimina i minimitza els riscos per als treballadors.
 • Implementa, manté i millora contínuament un sistema de gestió de PRL.
 • Avalua els resultats en funció de la política i els objectius fixats buscant les possibles àrees de millora.
 • Permet revisar i auditar el sistema.

 

Per què implantar un sistema de gestió OHSAS 18001?

 • Perquè es disposa d’un sistema de gestió implantat i es vol adequar a la norma OHSAS.
 • Perquè es vol implantar un sistema de gestió i no se sap quin model seguir.
 • Perquè es vol promoure la integració de la prevenció en tota l’organització.
 • Per fomentar la cultura preventiva a l’empresa.
 • Per mostrar davant de tercers que es disposa d’un Sistema de PRL reconegut internacionalment.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Avís d'utilització de cookies | Aviso de utilización de cookies

Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD), queremos informarle que: 1) MÉS SALUT I TREBALL, SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS, S.L. https://www.sitprevencio.cat/ es responsable del tratamiento; 2) sus datos serán tratados conforme dispone la normativa actual para posibilitarle el uso y navegación por esta web y tramitar las específicas solicitudes que nos formule en su ámbito; 3) en esta web se sirven cookies, de forma general, para posibilitar y mejorar su experiencia de navegación por nuestra web 4) la base de tratamiento de sus datos será, con carácter principal, su consentimiento; 5) Sus datos no se cederán salvo obligación legal; 6) que, con carácter general, no se realizan transferencias internacionales de sus datos, 7) que podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos, como se explica en la información adicional indicada a continuación. Le recomendamos acceder y leer de forma atenta la información adicional y detallada de nuestra política de privacidad y de cookies. Si una vez conocida esta información, continúas navegando por nuestra web ello implicará que aceptas nuestra política de privacidad y política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies