Consultoria: Implantació OHSAS 18001

Sistema de Gestió

EN QUÈ CONSISTEIX LA IMPLANTACIÓ OHSAS 18001?

La norma OHSAS 18001 estableix els requisits mínims que ha de portar a terme una empresa en la SST. Es a dir, en les practiques de la gestió de seguretat i salut en el treball.

D’aquesta manera les companyies poden controlar els seus riscos i millorar el seu acompliment.

El sistema de gestió de prevenció de riscos laborals constitueix un mecanisme o eina per aconseguir la millora contínua. Per tal de que l’organització pugui aconseguir els objectius, a nivell estratègic i a nivell tècnic que es proposi.

SALUT i TREBALL disposa dels mitjans humans i tècnics. Així com l’experiència necessària per a la realització de projectes d’implantació de sistemes de gestió OHSAS 18001.

 

AVANTATGES DE SITEMA DE IMPLANTACIÓ OHSAS 18001:

 • La millora contínua en matèria de prevenció de riscos laborals, es tradueix en una disminució dels riscos als quals puguin estar exposats els treballadors. I, per tant, en una reducció dels accidents i malalties professionals amb la consegüent disminució de costos.
 • L’aplicació del cicle de millora contínua té un impacte positiu en tots els elements que formen part del sistema preventiu. Suposa una millora del clima laboral, el que condueix a un increment de la productivitat, que al seu torn afavoreix la competitivitat de l’empresa.
 • Estableix una política clara de seguretat i salut.
 • Ajuda a identificar i complir la legislació en seguretat i salut.
 • Implica tant a la direcció com al personal assignant les funcions i responsabilitats de cadascú.
 • Facilita l’assignació de recursos.
 • Identifica, elimina i minimitza els riscos per als treballadors.
 • Implementa, manté i millora contínuament un sistema de gestió de PRL.
 • Avalua els resultats en funció de la política i els objectius fixats buscant les possibles àrees de millora.
 • Permet revisar i auditar el sistema.

 

PER QUÈ IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓ OHSAS 18001?

 • Perquè es disposa d’un sistema de gestió implantat i es vol adequar a la norma OHSAS.
 • Perquè es vol implantar un sistema de gestió i no se sap quin model seguir.
 • Perquè es vol promoure la integració de la prevenció en tota l’organització.
 • Per fomentar la cultura preventiva a l’empresa.
 • Per mostrar davant de tercers que es disposa d’un Sistema de PRL reconegut internacionalment.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!