Pressupost

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Empresa*

NIF/CIF*

Direcció*

Població*

Provincia*

Actividad*

Nº Treballadors*

Altres centres de treball

Persona de contacte*

Telèfon

Email*

Serveis a Pressupostar

Activitats tècniquesVigilancia de la SalutAltres serveis

Observacions

Introdueix el codi de la imatge*

captcha

*Camps obligatoris

En compliment de la vigent normativa protectora de dades personals, i atenent de forma particular al que disposen els articles 12 a 14 del RGPD, se l’informa de que el responsable del tractament és MÉS SALUT I TREBALL SERVEI DE PREVENCIO dE RISCOS LABORALS, SL (en endavant, “SALUT I TREBALL”), situada a Reus, Tarragona, c/Boule, 2, 4-2, amb CIF B-55586945, correu electrònic info@sitprevencio.cat i lloc web https://www.sitprevencio.cat/
Les seves dades personals seran tractades per SALUT I TREBALL per atendre de forma integral la seva petició d’informació i remetre a l’usuari el pressupost corresponent al producte i / o servei que sigui del seu interès. Així mateix, també podran ser tractats amb la finalitat de gestionar, si escau, la possible relació contractual que pugui derivar-se d’un eventual comanda de productes i serveis per la seva part a través d’aquest formulari o qualsevol altre disposat en línia a través del present lloc web.
La base legítima del tractament és, amb caràcter principal, el consentiment de l’usuari, de manera que la falta de l’aportació de les seves dades podrà suposar la impossibilitat de tramitar la seva específica sol·licitud i / o petició en aquest àmbit. En cas de sol·licitar la contractació i / o contractar un determinat producte o servei de SALUT I TREBALL la base de legitimació del tractament de les seves dades es refereix a l’execució de mesures pre-contractuals o d’un contracte entre les parts a aquests efectes.
Amb caràcter general, les seves dades no se cediran a tercers llevat que així ho estableixi o imposi una llei. Tampoc es realitzaran, a priori, transferències internacionals de dades. En cas de concórrer, aquestes es realitzarien amb les degudes garanties legals en consonància amb els articles 44 i següents del RGPD.
Se l’informa en virtut de l’article 30 de Codi de Comerç Espanyol seves dades es podran conservar almenys per sis (6) anys, en particular, en aquells casos que es derivin en la contractació de productes i serveis per part seva.
Finalment, es posa en el seu coneixement que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a través del correu electrònic info@sitprevencio.cat,amb la Ref. “Exercici Drets” acompanyant a la seva sol·licitud còpia del seu document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent (passaport, NIE….). En cas de no considerar atesos de forma deguda seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Avís d'utilització de cookies | Aviso de utilización de cookies

Bienvenido a nuestra página web. La protección de sus datos personales es muy importante para nosotros, por eso, cumpliendo con el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de Datos (RGPD), queremos informarle que: 1) MÉS SALUT I TREBALL, SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS, S.L. https://www.sitprevencio.cat/ es responsable del tratamiento; 2) sus datos serán tratados conforme dispone la normativa actual para posibilitarle el uso y navegación por esta web y tramitar las específicas solicitudes que nos formule en su ámbito; 3) en esta web se sirven cookies, de forma general, para posibilitar y mejorar su experiencia de navegación por nuestra web 4) la base de tratamiento de sus datos será, con carácter principal, su consentimiento; 5) Sus datos no se cederán salvo obligación legal; 6) que, con carácter general, no se realizan transferencias internacionales de sus datos, 7) que podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos, como se explica en la información adicional indicada a continuación. Le recomendamos acceder y leer de forma atenta la información adicional y detallada de nuestra política de privacidad y de cookies. Si una vez conocida esta información, continúas navegando por nuestra web ello implicará que aceptas nuestra política de privacidad y política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies