Registre d’empreses acreditades

Construcció/Obra

REA, Registre d’Empreses Acreditades

El Registre d’Empreses Acreditades, també conegut com a REA. És un registre on s’inscriuen aquelles persones que volen intervenir en el procés de subcontractació en l’àmbit de la construcció.

 

Objectiu del Registre d’Empreses Acreditades:

L’objectiu del Registre d’Empreses Acreditades és acreditar que compleixen els requisits de capacitat i qualitat de prevenció de riscos laborals. Sempre i quan siguin empreses que operen en el sector de la construcció.

Tota empresa que pretengui ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra haurà d’estar inscrita en el REA. Aquesta inscripció dependent de l’autoritat laboral on estigui ubicat el domicili social de l’empresa.

La reforma que es va donar el 26 d’agost de 2008 va canviar la forma de contractar i subcontractar en el sector de la construcció. Les empreses des d’aleshores han d’acreditar que les seves empreses contractistes o subcontractistes estan inscrites en el Registre. Això s’aconsegueix sol·licitant un certificat d’inscripció.

El REA es va dissenyar d’acord amb el que exposa el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’Agost. Pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!