Registre d’empreses acreditades

Construcció/Obra

Registre d’Empreses Acreditades (REA)

Quin és l’objectiu del Registre d’Empreses Acreditades (REA)?

El Registre d’Empreses Acreditades (REA) té com a objectiu el d’acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. Tota empresa que pretengui ser contractada o subcontractada per a treballs en una obra de construcció haurà d’estar inscrita en el Registre d’Empreses Acreditades dependent de l’autoritat laboral on estigui ubicat el domicili social de l’empresa.

A partir del 26 d’agost de 2008 les empreses que contractin o subcontractin la realització de qualsevol treball en una obra, hauran d’acreditar que les seves empreses contractistes o subcontractistes estan inscrites en el Registre, sol·licitant per a això un certificat d’inscripció.

El REA ha estat dissenyat i posat en marxa d’acord amb el que s’exposa en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!