Associacions

Salut i Treball
està associat a:
ASPA

La “Federación ASPA de Servicios de Prevención Ajenos” neix al novembre de 2005, està constituïda per les més importants associacions autonòmiques i la “Associación ASPA”.

És una organització no lucrativa, d’àmbit estatal. L’objectiu és defensar els interessos dels associats , les idees de lliure mercat i la consolidació d’un nou i important sector.

Asprecat

L’Associació Catalana d’entitats Preventives Acreditades (ASPRECAT) és l’associació més representativa dels Serveis de Prevenció Aliens i Entitats Auditores a l’àmbit de Catalunya.

ASPRECAT exerceix un important paper com actor del sector amb intensa interlocució tant amb les Administracions, com amb d’altres associacions i organitzacions; sent membre col·lectiu de Foment del Treball Nacional, circumstància que consolida el seu caràcter d’associació patronal.

Cambra Tarragona
CEPTA
Cambra Reus
PIMEC
Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!