Seguretat en el treball

Servei de Prevenció Alié

Apliquem les tècniques i els procediments per evitar accidents derivats de l’entorn laboral. La Seguretat en el Treball és la disciplina mare dins la Prevenció de Riscos Laborals que permet lluitar contra els accidents de treball. A SALUT i TREBALL oferim assessorament tècnic per tal d’evitar l’accidentalitat.

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!