Comunicació de l’obertura del centre de treball

Construcció/Obra

La comunicació de l’obertura del centre de treball en les obres de construcció haurà ser prèvia al començament dels treballs. S’haurà d’exposar a l’obra en un lloc visible. Es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin canvis no identificats inicialment. I es portarà a terme únicament pels empresaris que tinguin la condició de contractistes.

Tanmateix, el promotor haurà de facilitar als contractistes les dades que siguin necessaris per al compliment d’aquesta obligació.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!