Comunicació de l’obertura del centre de treball

Construcció/Obra

Comunicació de l’obertura del centre de treball

En les obres de construcció la comunicació de l’obertura del centre de treball haurà ser prèvia al començament dels treballs. S’haurà d’exposar a l’obra en un lloc visible. Es mantindrà permanentment actualitzada en el cas que es produeixin canvis no identificats inicialment i es portarà a terme únicament pels empresaris que tinguin la condició de contractistes. Tanmateix, el promotor haurà de facilitar als contractistes les dades que siguin necessaris per al compliment d’aquesta obligació.

Sol·licita pressupost a mida
per a la teva empresa

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!