Ergonomia i riscos psicosocials

Servei de Prevenció Alié

Serveis d’Ergonomia i riscos psicosocials

Amb els serveis d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada SALUT i TREBALL assessora i dona suport a les empreses que volen:

1. Una valoració concreta d’aquelles condicions directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i la realització de la tasca. I, que estiguin afectant tant al benestar o la salut del treballador com al desenvolupament del treball:

  • Condicions ambientals en ergonomia.
  • Càrrega física.
  • Càrrega mental (intervenció psicosocial).
  • Disseny de tasques i llocs de treball.
  • Treball repetitiu (lesions musculars i esquelètiques).
  • Estudis de pantalles de visualització de dades.

2. Estudis de clima laboral.

3. Planificacions de mesures preventives per a control de riscos psicosocials nocius i les seves conseqüències.

4. Disseny del Pla de necessitats de formació i informació dels treballadors.

5. Assessorament de mesures organitzatives i institucionals mitjançant l’estudi de procediments de treball.

 

ERGONOMIA:

SALUT i TREBALL  utilitza el Mètode RULA, es a dir, moviments repetitius. O, el test PVD de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball per a estudis ergonòmics de PVD.

 

RISCOS PSICOSOCIALS:

Pels factors psicosocials SALUT i TREBALL utilitza el Mètode d’Avaluació de factors psicosocials. Aquest mètode va ser desenvolupat per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. (F-PSICO versió 3.1.)

Vols més informació sobre el nostre Servei de Prevenció de Riscos Laborals?

Accepto la política de privacitat.

Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!