en Sin categorizar

Davant l’emergència sanitària i l’estat d’alarma que viu el país, com a conseqüència de la pandèmia per la Covid-19, a Salut i Treball, Servei de prevenció de riscos laborals, volem ser molt objectius i curosos a l’hora de mantenir-te degudament informat.

Per això, i atès que el 14 d’abril molts treballadors tornaran a la feina, et facilitem dos enllaços a documents que considerem de màxim interès per tal de que les empreses i els empleats disposin de la informació necessària que els hi permeti actuar adequadament, i amb les màximes garanties, a l’hora de vetllar per la salut i la seguretat en els diferents llocs de treball.

Així mateix, t’informem que a Salut i Treball hem posat en marxa un sistema telemàtic per tal de seguir prestant servei i atendre les teves necessitats a través del telèfon, correu electrònic i canals digitals. Per un sentit de responsabilitat i coherència ajornem la formació presencial i els reconeixements mèdics.

Per qualsevol dubte estem a la teva disposició a:

977 34 60 80/ 674 789 256

info@sitprevencio.cat

www.sitprevencio.cat

Gràcies per la teva atenció i confiança en Salut i Treball.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Buenas prácticas en los centros de trabajo. Ministerio de Sanidad

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Document elaborat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf