en Sin categorizar

Salut i Treball, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, ha decidit impulsar la seva estratègia de creixement especialitzant la seva activitat amb un nou servei, consistent en la detecció dels riscos derivats de l’ús dels nanomaterials a les empreses.

La companyia que dirigeix Paco Lari es va plantejar posar en marxa aquesta nova línia de treball fa tot just un any i des de llavors s’han succeït les accions, tant internes com externes, que li han permès a Salut i Treball disposar d’un Protocol Nanorisc, que és tot un referent dins el sector.

“Tenim clar que la nanotecnologia, i com a conseqüència d’això l’ús dels nanomaterials, tindrà cada cop més presència en els processos productius. De fet, s’estima que en menys de tres anys el 20 per cent de tots els productes manufacturats es basaran en la nanotecnologia, per la qual cosa volem estar molt atents a aquesta realitat i respondre de forma eficient als riscos derivats de la seva manipulació i ús, tant per a la salut, el medi ambient i la seguretat dels treballadors”, explica Lari.

De fet, Salut i Treball, que està essent una empresa pionera a casa nostra en la difusió d’aquesta matèria, ha organitzat, des de 2017 diferents xerrades i jornades amb reconeguts especialistes que han posat damunt la taula els riscos dels nanomaterials. “Creiem que és molt important que els nostres clients estiguin ben informats de les novetats en aquest camp i coneguin com els podem ajudar i quin servei específic els hi podem oferir per evitar qualsevol tipus de risc”.

Qui és Salut i Treball

Salut i Treball, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, és un Servei de Prevenció Aliè degudament acreditat i amb reconeguda experiència per tal d’oferir, amb les màximes garanties, un servei acurat en el camp de les àrees preventives de: Seguretat, Higiene industrial, Ergonomia i psicosociologia i Medicina del treball.

Els serveis específics pel sector de la Construcció: formació segons conveni, coordinació de seguretat a les obres i elaboració de plans de seguretat; més el foment d’hàbits saludables a les empreses fan de Salut i Treball un referent i complementen la seva vocació d’atenció integral i, també, de consultoria.

El seu equip de professionals opera al conjunt de l’Estat des de Tarragona, Reus i Barcelona, gràcies a unes modernes instal·lacions i al valor afegit d’una organització multidisciplinària capaç d’atendre ràpida i eficientment les necessitats dels clients.

A la foto, la professora de la UPC Asun Galera en una jornada tècnica de formació impartida per CERpIE Technical University of Catalonia BarcelonaTech a comandaments intermedis de Salut i Treball