en Sin categorizar

Davant l’emergència sanitària provocada per la propagació de la infecció per CORONAVIRUS, a Salut i Treball volem ser molt objectius i curosos a l’hora de mantenir-te degudament informat.

Per això et recomanem totes aquestes fonts informatives, que trobaràs en els enllaços que t’adjuntem, i que a nosaltres ens mereixen tota la credibilitat per conèixer l’estat real, recomanacions i l’evolució de la infecció al nostre país.

Et recordem que la millor forma de comunicar-te amb el teu servei de prevenció serà per mitjans telemàtics, per qualsevol dubte restem a la vostre disposició.

977 34 60 80/ 674 789 256

info@sitprevencio.cat

T’agraïm la confiança en Salut i Treball.

Canal Salut (Generalitat de Catalunya) Informació per als ciutadans.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

Canal Salut (Generalitat de Catalunya) Informació per a professionals.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/Recomanacions-CRL-SARS-COV-2-11-03-2020.pdf

Recomanacions a les empreses davant casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

https://treball.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/04_-_riscos_i_condicions_de_treball/riscos_laborals/coronaviru/06-03-2020-Resum-Recomanacions-empreses-Covid-19_VD.pdf

Ministerio de Sanidad

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Ministerio de Trabajo

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf