Higiene industrial

Servei de Prevenció Alié

Què és la higiene industrial?

Podem definir-la com el conjunt de tècniques que estudien el medi ambient físic, químic o biològic del treball per prevenir el desenvolupament de malalties professionals.

 

Quins factors cal considerar?

 • La concentració de l’agent contaminant en l’ambient de treball, ja que si mantenim aquesta concentració per sota de determinats valors, el risc estarà controlat.
 • El temps d’exposició: a major temps, més risc.
 • Les característiques personals de cada individu: el contaminant no actua igual en tots, ja que poden existir persones hipersensibles a determinades substàncies.
 • La presència de diversos agents contaminants alhora incrementa el risc.

 

SALUT i TREBALL realitza estudis detallats amb l’ajuda dels nostres equips de mesurament per establir dades més concretes, actuant de la següent manera:

 • Identificació del contaminant.
 • Determinació de la dosi (quantificació del contaminant).
 • Comparació amb valors de referència establerts per endavant i acceptats per la comunitat científica.
 • Si se supera o s’està molt a prop dels valors de referència, adopció de mesures correctores.

 

 Llista d’equips

 • AQ100
 • Calibrador de bombes Defender
 • CEL-3500Plus
 • CEL-600_sp
 • Detector MX4-Ventis
 • HD100
 • Isotech 1335
 • Microtherm WBGT
 • TUFFIS
 • VT100
Contacto

¡Pide presupuesto sin compromiso!