SALUT I TREBALL ofereix la Formació de Fontaneria de 6 hores a Reus

Dates: informa’t sobre les properes convocatòries
Lloc: Més Salut i Treball, edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Reserva curs mail: formacion@sitprevencio.cat
Reserva curs telèfon: 600.770.905
Preu: Aquest curs pot ser bonificat sempre i quan l’empresa disposi de crèdit. Només podran accedir el crèdit aquells que els vam realitzem la gestió.

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ DE FONTANERIA:

El mòdul tindrà una durada mínima de 6 hores lectives. A continuació teniu una breu descripció del temari:

1.-Definició dels treballs.

 • Instal·lacions Provisionals d’obra.
 • Bajantes.
 • Instal·lació penjada
 • Instal·lacions En locals (serveis, cuines, banys, etc.)
 • Urbanizaciones, Pous, arquetes, …

2.-Tècniques preventives específiques.

 • Identificació de riscos.
 • Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
 • Mitjans Auxiliars (bastides, escales de mà, …).
 • Equips De treball i eines: Riscos i mesures preventives.
 • Manipulació Manual de càrregues.
 • Mitjans De protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Equips De protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Materials