Salut i Treball ofereix el Curs d’instal·lador d’elements de fusteria i moble

Data: Consulti’ns les properes dates de convocatòria!
Lloc: Seu Salut i Treball al edifici Cambra del Comerç de Reus C / Boule nº2 4t-2a REUS.
Contacte amb nosaltres via e-mail: formacion@sitprevencio.cat
Contacte per telèfon: 600.770.905
Preu: Aquest curs pot ser bonificat sempre i quan l’empresa disposi de crèdit. Només podran accedir el crèdit aquells que els vam realitzem la gestió.

CONTINGUT DEL CURS D’INSTAL·LADOR D’ELEMENTS DE FUSTERIA I MOBLE:

A continuació teniu el contingut que es treballarà en aquest curs bàsic:

1. Definició dels treballs:

 • Revestiments exteriors i interiors, instal·lació de finestres i portes, col·locació de paviments (tarima, parquet), etc.
 • Tipus de fusta. Presentació (contraxapats, aglomerats, enllistonats, etc.), característiques i aplicacions.
 • Procediments i tècniques de manipulació dels materials.
 • Tècniques d’execució dels treballs. Preparació de superfícies, pràctiques de tall, muntatge, segellat, fixació i tasques d’acabat (polit, envernissat, etc.)
 • Mobles. Característiques i components.
 • Tècniques de muntatge i desmuntatge. Elements d’unió i de fixació.

2. Tècniques preventives específiques:

 • Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no hi hagi pla.
 • Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
 • Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniments).

3. Mitjans auxiliars, equips i eines:

 • Equips de tall, fregadores, rebajadoras, etc.
 • Equips portàtils, petit material, eines, etc.
 • Bastides, plataformes, escales, etc.
 • Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, etc. dels estris, eines i equips de treball empleats.