SALUT I TREBALL ofereix la formació en treballs d’estructures tubulars.

Data: informa’t sobre les properes convocatòries!
Lloc: C / Boule, 04-01 febrer Reus (CAMBRA DE COMERÇ)
Reserva curs mail: formacion@sitprevencio.cat
Reserva curs telèfon: 600.770.905

CONTINGUT DE LA FORMACIÓ EN TREBALLS D’ESTRUCTURES TUBULARS:

A continuació teniu el contingut formatiu específic per a muntatge d’estructures tubulars:

1.-Definició dels treballs.

 • Tipus d’estructures tubulars i les seves característiques (bastides, torres, cintres, apuntalaments, etc.).
 • Processos de muntatge, desmuntatge i modificació.

2.-Tècniques preventives específiques.

 • Identificació de riscos.
 • Avaluació de riscos del lloc.
 • Instruccions de muntatge i desmuntatge.
 • Condicions de resistència i estabilitat (càrregues admissibles, suports, traves, estabilitzadors, etc.).
 • Mesures de seguretat davant les condicions meteorològiques adverses.
 • Equips, eines de treball i eines: riscos i mesures preventives.
 • Dispositius de seguretat i de protecció associats a l’estructura tubular.
 • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
 • Utilització d’equips de protecció individual anticaigudes.
 • Manipulació manual de càrregues.